ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 के नामांकन सूची जारी! एक नज़र देख लो

facebook posts


ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ शो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ शो

घेटला वासा ताकू नको

तुझ्या मझ्या संसारला अनी के हवा

ती परात आलिया

ये काशी ताशी में नंदयला

रात्री खेल चले 3

मान झाला बाजींडो

माझी तुझे रेशमागाठी

मान उडु उडु झाला

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

यश-माझी तुझे रेशिमगाठी

इंद्र – मान उडु उडु झाला

सिद्धार्थ – तुझे मझ्या संसारा आनी का हवा

राया – मान झाला बाजिंदो

Om – ये काशी ताशी में नंदयला

अभिराम – रात्री खेल चले 3

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

नेहा-माझी तुझे रेशमागाठी

Sweetu

Yeu
Kashi
Tashi
Me
Nandayla

दीपू – मान उडु उडु झाला

कृष्णा – मान झाला बाजींदो

अदिति – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

कावेरी – रात्री खेल चले 3

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ खलनायक (पुरुष)

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ खलनायक (पुरुष)

अन्ना नाईक – रात्री खेल चले

मोहित – ये काशी ताशी में नंदयला

Hruthik

Man
Zhala
Bajind

परांजपे वकील – माझी तुझे रेशमागाठो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ खलनायक (महिला)

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ खलनायक (महिला)

गुली मावशी – मान झाला बाजींदो

शेवंता – रात्री खेल चले 3

महालक्ष्मी – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

स्नेहलता – मन उडु उडु झाला

सिम्मी-माझी तुझे रेशमागाठी

Malvika

Yeu
Kashi
Tashi
Me
Nandayla

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ जोड़ी

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ जोड़ी

दीपू और इंद्र – मन उडु उडु झाला

अदिति और सिद्धार्थ – तुझे मझ्या संसारला आनी का हवा

कावेरी और अभिराम – रात्री खेल चले 3

कृष्णा और राया – मान झाला बाजींदो

Neha
And
Yash

Mazhi
Tuzhi
Reshimgaath

शेवंता और अन्ना – रात्री खेल चले 3

Sweetu
And
Om

Yeu
Kashi
Tashi
Me
Nandayla

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ चरित्र (पुरुष)

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ चरित्र (पुरुष)

अभिराम नाइक – रात्री खेल चले

सत्या – ती परात आलिये

देशपांडे सर – मान उडु उडु झाला

Jagannath
Chaudhary
(Jaggu
Ajoba)

Mazhi
Tuzhi
Reshimgaath

समीर-माझी तुझे रेशिमगाथा

बंदु काका-माझी तुझी रेशमगाठो

मोहित – ये काशी ताशी में नंदयला

तात्या – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

विक्की – ती परात आलिये

बाबूराव टंडेल – ती परात आलिये

मुंज्या – मान झाला बाजींदो

दादा साल्वी – ये काशी ताशी में नंदयला

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ चरित्र (महिला)

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ चरित्र (महिला)

Asha
Mami

Man
Zhala
Bajind

सनिका – मान उडु उडु झाला

शाकु – ये काशी ताशी में नंदयला

गुली मावशी – मान झाला बाजींदो

सायली – ती परात आलिये

नालु – ये काशी ताशी में नंदयला

कावेरी – रात्री खेल चले 3

Malvika

Yeu
Kashi
Tashi
Me
Nandayla

माई – रात्री खेल चले 3

बंदु काकू-माझी तुझी रेशमगाठो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता

सत्तू – मान उडु उडु झाला

घरतोंडे-माझी तुझे रेशिमगाठो

अप्पा – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

सुहास – तुझे मझ्या संसारा अनी के हवा

सयाजी – रात्री खेल चले 3

बाला काका – तुझे मझ्या संसारला आनी का हवा

पपीता – मान झाला बाजिंदो

सोंताके – मान उडु उडु झाला

बापू काका – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

टीकाराम – ती परात आलिये

चिन्या – ये काशी ताशी में नंदयला

विनम्र मामा – मान झाला बाजींदो

दत्ता नायक – रात्री खेल चले 3

शरद काका – ये काशी ताशी में नंदयला

नाना काका – तुझे मझ्या संसारला आनी का हवा

मिलिंद – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

रॉकी – ये काशी ताशी में नंदयला

ऋतिक – मान झाला बाजिंदो

हनम्या – ती परात आलिये

Vishwajit

Mazhi
Tuzhi
Reshimgaath

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री

अनुजा – ती परात आलिये

मालती – मान उडु उडु झाला

अंतरा – मान झाला बाजिंदो

पल्लू काकी – तुझे मझ्या संसारला आनी का हवा

अर्चना – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

सुमन काकी – ये काशी ताशी में नंदयला

शलाका – मान उडु उडु झाला

बयोबाई – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

Nehachi
Vahini

Mazhi
Tuzhi
Reshimgaath

Maithili

Yeu
Kashi
Tashi
Me
Nandayla

रत्न अक्का – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

सरिता – रात्री खेल चले 3

रोहिणी – ती परात आलिये

सुशीला – रात्री खेल चले 3

नानी – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

ताई काकी – तुझे मझ्या संसारला आनी का हवा

शेफाली-माझी तुझे रेशिमगाथा

मोथ्या बाई – तुझे मझ्या संसारला आनी का हवा

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ भाई-बहन

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ भाई-बहन

अप्पा, बापू, नाना, बाला, रत्न अक्का – तुझे मझ्या संसारला आनी का हवा

दीपू, सनिका, शलाका – मान उडु उडु झाला

Satyajit,
Vishwajit

Mazhi
Tuzhi
Reshimgaath

Sweetu,
Chinya

Yeu
Kashi
Tashi
Me
Nandayla

राया, ऋतिक – मान झाला बाजींदो

Malvika,
Om

Yeu
Kashi
Tashi
Me
Nandayla

सिद्धार्थ, सुहास, नमिता, आर्य, दुमन्या – तुझे मझ्या संसारला आनी का हवा

दादा साल्वी, शरद काका – ये काशी ताशी में नंदयला

इंद्र, कार्तिक, मुक्ता – मन उडु उडु झाला

रंजना, गुली मावशी – मान झाला बाजींदो

अभिराम, दत्ता, माधव – रात्री खेल चले 3

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ परिवार

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ परिवार

सालगांवकर – मान उडु उडु झाला

खानविलकर – ये काशी ताशी में नंदयला

नाइक – रात्री खेल चले 3

मित्र परिवार – ती परात आलिये

विधाते – मान झाला बाजींदो

देशमुख – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

देशपांडे – मान उडु उडु झाला

Chaudhary

Mazhi
Tuzhi
ReshimgaathRaut

Man
Zhala
Bajind

साल्वी – ये काशी ताशी में नंदयला

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - बेस्ट फादर

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – बेस्ट फादर

अप्पा – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

भाऊसाहेब – मान झाला बाजींदो

दादा साल्वी – ये काशी ताशी में नंदयला

देशपांडे सर – मान उडु उडु झाला

तात्या – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

विनम्र – मान झाला बाजींदो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ माँ

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ माँ

Asha

Man
Zhala
Bajind

रंजना – मान झाला बाजिंदो

नालु – ये काशी ताशी में नंदयला

माई – रात्री खेल चले 3

शाकु – ये काशी ताशी में नंदयला

जयश्री – मान उडु उडु झाला

नेहा-माझी तुझे रेशमागाठी

मालती – मान उडु उडु झाला

बयोबाई – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

मोथ्याबाई – तुझ्या मझ्या संसारला आनी के हवा

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ बहू

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ बहू

अदिति – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

कावेरी – रात्री खेल चले 3

कृष्णा – मान झाला बाजींदो

नेहा-माझी तुझे रेशमागाठी

Sweetu

Yeu
Kashi
Tashi
Me
Nandayla

दीपू – मान उडु उडु झाला

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ ससुर

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ ससुर

देशपांडे सर – मान उडु उडु झाला

अप्पा – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

भाऊसाहेब – मान झाला बाजींदो

दादा साल्वी – ये काशी ताशी में नंदयला

विनम्र मामा – मान झाला बाजींदो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ सास

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ सास

माई – रात्री खेल चले 3

Asha

Man
Zhala
Bajind

जयश्री – मान उडु उडु झाला

रंजना – मान झाला बाजिंदो

शाकु – ये काशी ताशी में नंदयला

नालु – ये काशी ताशी में नंदयला

मालती – मान उडु उडु झाला

मोथ्याबाई – तुझ्या मझ्या संसारला आनी के हवा

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता (पुरुष)

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता (पुरुष)

पांडु – रात्री खेल चले 3

शरद काका – ये काशी ताशी में नंदयला

मुंज्या – मान झाला बाजींदो

बापू – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

विनम्र मामा – मान झाला बाजींदो

मोहित – ये काशी ताशी में नंदयला

समीर-माझी तुझे रेशिमगाथा

रॉकी – ये काशी ताशी में नंदयला

सत्तू – मान उडु उडु झाला

बाबूराव टंडेल – ती परात आलिये

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता (महिला)

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता (महिला)

नानी – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

सरिता – रात्री खेल चले 3

शलाका – मान उडु उडु झाला

शेफाली-माझी तुझे रेशिमगाथा

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ शीर्षक गीत

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ शीर्षक गीत

माझी तुझे रेशमागाठी

मान झाला बाजींडो

सा रे गा मा पा

तुझ्या मझ्या संसारला आनी के हवा

ती परात आलिया

ये काशी ताशी में नंदयला

घेटला वासा ताकू नको

मान उडु उडु झाला

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - बेस्ट फ्रेंड्स

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – बेस्ट फ्रेंड्स

यश और समीर-माझी तुझे रेशिमगाथा

इंद्र और सत्तू – मन उडु उडु झाला

ओम, रॉकी और चिन्या – ये काशी ताशी में नंदयला

सायली, विक्की, सत्या, हन्म्या, टीकाराम, मैंडी, अभय, रोहिणी, अनुजा और नीलांबरी – ति परात आलिये

Neha
and
Shefali

Mazhi
Tuzhi
Reshimgaath

कृष्णा और मुंज्या – मान झाला बाजींदो

नलू और शकु – ये काशी ताशी में नंदयला

राया और पपीता – मान झाला बाजींदो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार

आर्य – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

परी-माझी तुझे रेशिमगाठी

दुमन्या – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

पिकुची-माझी तुझी रेशमगाठो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ दादाजी

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ दादाजी

Jagannath
Chaudhary

Mazhi
Tuzhi
Reshimgaath

तात्या – तुझे मझ्या संसारा आनी के हवा

बंदु काका-माझी तुझी रेशमगाठो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ दादी

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ दादी

Fui
Aaji

Man
Zhala
Bajind

माई – रात्री खेल चले 3

बंदु काकू-माझी तुझी रेशमगाठो

बयोबाई – तुझे मझ्या संसारला आनी के हवा

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ नॉन-फिक्शन शो

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ नॉन-फिक्शन शो

चला हवा येउ दया

वेद भविष्यचा

सा रे गा मा पा

ग्रह मंत्री

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 - सर्वश्रेष्ठ एंकर

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 – सर्वश्रेष्ठ एंकर

मृण्मयी देशपांडे – सा रे गा मा पा

चारुदत्तबुआ आफले – घेटला वासा ताकू नको

पंडित अतुल शास्त्री भगरे गुरुजी – वेद भविष्याचा

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 के लिए वोट कैसे करें

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 के लिए वोट कैसे करें

ज़ी मराठी अवार्ड्स 2021 की मतदान प्रक्रिया पर एक नज़र डालें। फ़ोन नंबर और अन्य मतदान विवरण यहाँ हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *